اسناد محافل

پیام «حزب مائوئیست روسیه» به روز شهیدان «سازمان رهایی افغانستان»

رفقای عزیز سازمان رهایی افغانستان،

مردم ما با ابراز احساسات عمیق دوستانه‌ نسبت به مردم افغانستان، با درد و رنج آنان همدردی دارند. متاسفانه این احساسات تا حدی دستخوش رقابت بین دو ابرقدرت بوده است. در نتیجه مداخله ماجراجویانه و غیرمسئولانه رویزیونیست‌های ما، مردم روسیه ضربات جبران‌ناپذیری را متحمل گردیدند اما بدون شک‌، زخم‌های بسیار جدی‌تری را به افغان‌ها و جنبش کمونیستی آنان وارد آورد. در چنین شرایطی‌ ما خوشحالیم که مارکسیست-لنینیست‌های افغانستان رفقای ما اند. ما به این همسویی افتخار نموده و از وظیفه مبرم خویش جهت گسترش و تقویت آن آگاهیم.

مبارزه شما با وجود همه قساوت‌ها و تزویرهای امپریالیزم، مشعل روشنی است که قلب ما را گرم و عزم ما را قوی‌تر می‌سازد.

ما در این روز اندوهبار همبستگی و مراتب تسلیت خویش را ابراز می‌‌داریم. امسال ما نیز بنیانگذار خویش رفیق دارژوتایف‌ را که با شما در تماس بود،‌ از دست دادیم. ما یاد او را گرامی داشته و از وی سپاسگزاریم که رابطه میان احزاب ما را برقرار کرد.

در روز شهدای سازمان رهایی افغانستان‌، آرزومندیم امر مبارزه شما با موفقیت ادامه یافته و هرچه سریع‌تر روز درخشان پیروزی ما در افغانستان و سراسر جهان فرا رسد.

با سلام و احترام،

حزب مائوئیست روسیه

۱۲ نوامبر ۲۰۲۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا