اسناد سازماناعلامیه‌های سازمان

داکتر فیض‌احمد «پیش‌کسوت تفکر ملی» نه بلکه پیشکسوت تفکر و عمل مارکسیزم انقلابی بود

در شهر کابل، بلبوردی از سوی بازماندگان «سازا» نصب گردیده که در حواشی تصویر بزرگ طاهر بدخشی، عکس‌هایی از رفقای جانباخته عبدالرحمان محمودی، اکرم یاری، عبدالاله رستاخیز، مجید کلکانی، حفیظ آهنگرپور و داکتر فیض احمد نیز تحت عنوان «پیش‌کسوتان تفکر ملی» به چشم می‌خورند.

ما منحیث راهیان رفیق داکتر فیض احمد، اینگونه برخورد عامیانه به انقلابیون قهرمان میهن ما را که در راه آرمان کبیر کمونیستی جان باخته اند، محکوم نموده و آنرا جبین‌سایی‌ای شیادانه و انزجارآور مقابل تروریست‌های جهادی و طالبی می‌دانیم.

آن میهندوستان شهید و مشخصا رفیق داکتر فیض احمد «پیش‌کسوت تفکر ملی» نه بلکه پیشکسوت تفکر و عمل مارکسیزم انقلابی بود که با مشعل مارکسیزم – لنینیزم – اندیشه‌مائوتسه دون در دست، علیه ارتجاع ظاهر، داوود، و میهنفروشان پرچمی، خلقی و بنیادگرا رزمید و درین راه جانش را فدا کرد. او مقدم دانستن «مسئله ملی» بر مبارزه طبقاتی را ارتجاعی و منحرف ساختن قیام یکپارچه‌ی توده‌های همه ملیت‌ها و اقوام علیه طبقات خاین حاکم می‌خواند که مرکب از همه اقوام کشور بود و هست.

قوم‌گرایی در تحلیل نهایی هر فرد و تشکل ولو با ادعای چپ و مترقی را به خیانت همسویی با دشمنان قسم‌خورده مردم سوق می‌دهد چنانچه «سازا» در نهایت با میهنفروشان خلقی – پرچمی علیه ملت متحد شد و اکنون نیز بازماندگانش در مغازله با تبهکاران جمعیتی، شورای‌نظاری و قاتلان طاهر بدخشی و دیگر همفکران دلیرش سر می‌جنبانند.

رفیق داکتر فیض در جزوه «با طرد اپورتونیزم در راه انقلاب سرخ به پیش رویم!»، به حل درست مسئله ملی اشاره دارد که در بخشی از آن می‌خوانیم:

«سوای تبلیغات دولتی، از طرف بعضی‌ها نظر انحرافی و مطرود دیگری در حصه مسئله ملی زمزمه می‌گردد مبنی بر اولویت قایل شدن به مبارزه ملی نسبت به مبارزه طبقاتی. این طرز تفکر جز تضعیف روحیه و اتحاد سلحشورانه خلق‌ها علیه امپریالیزم و کارشکنی در این راه خدمت نخواهد کرد. لازم است در جریان کار و تلاش بمنظور استقرار و تحکیم همبستگی میان خلق‌ها، از مبارزه علیه هرگونه افکار و گرایشات انحرافی در تحلیل آخر بسود امپریالیزم و ارتجاع غفلت نورزیم.»

ما از تمامی راهروان جنگاوران فوق می‌خواهیم اجازه ندهند درفش سرخ آن صخره‌های پرافتخار میهن‌ما توسط قومگرایان و «متفکران ملی» و در واقع عمال نقابدار ارتجاع جهادی نظیر لطیف پدرام آلوده گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا