اسناد محافل

پیام‌ «حزب‌ کمونیست‌ مارکسیست‌ ـ لنینیست‌ آلمان‌» به‌ روز شهیدان‌ «سازمان‌ رهایی‌ افغانستان‌»

«حزب‌ کمونیست‌ مارکسیست‌ ـ لنینیست‌ آلمان‌» که‌ از احزاب‌ انقلابی‌ با سابقه‌ بشمار می‌رود چند قبل‌ با سازمان‌ ما ارتباط‌ گرفت‌ و به‌ مناسبت‌ روز شهیدان‌ سازمان‌ از طریق‌ پست‌ الکترونیک‌ پیامی‌ فرستاده‌ اند که‌ ترجمه‌ فارسی‌ آن‌ چنین‌ است‌:

رفقای‌ گرامی‌ سازمان‌ رهایی‌ افغانستان‌،

درودهای‌ گرم‌ و رزمنده‌ خود را به‌ شما و تمامی‌ شرکت‌کنندگان‌ محفل‌ تجلیل‌ از دوازدهم‌ نوامبر ١٩٨۶ می‌فرستیم‌. ما با شما یکجا بخاطر از دست‌ دادن‌ بهترین‌ رفقای‌ تان‌ و بخصوص‌ رفیق‌ داکتر فیض‌ احمد رهبر بنیانگذار سازمان‌ رهایی‌ افغانستان‌ و ده‌ رفیق‌ دیگری‌ که‌ بوسیله‌ قاتلان‌ حزب‌ اسلامی‌ کشته‌ شدند رنج‌ می‌بریم‌. اندوه‌ ما در مورد قهرمانان‌ محبوب‌ شما مملوست‌ از نفرت‌ آتشین‌ برضد امپریالیستها که‌ قاتلان‌ واقعی‌ مردم‌ افغانستان‌ بشمار می‌روند. مطمئن‌ باشید که‌ دشمنان‌ شما همان‌ دشمنانی‌ اند که‌ ما به‌ جهنم‌ فرستاده‌ایم‌. اینان‌ برای‌ پرکردن‌ جیب‌ شان‌ از پول‌ و سود فراوان‌ باعث‌ اندوه‌، بدبختی‌، فقر، ستم‌، استثمار، تبعید، جنگ‌، خونریزی‌ و ترور بسیار زیادی‌ در برابر شما و مردم‌ تان‌ گردیده‌ اند. مگر با شما یکجا سوگند می‌خوریم‌ که‌ اینان‌ بهای‌ آنرا خواهند پرداخت‌.

ما آنچه‌ را که‌ آنان‌ در برابر مادران‌، پدران‌ و اطفال‌ شما مرتکب‌ شده‌ اند هرگز فراموش‌ نمی‌کنیم‌.

مقاومت‌ زنده‌ است‌. انقلاب‌ تمامی‌ امپریالیستها را همراه‌ با دشمنان‌ داخلی‌ و ضد انقلابیونی‌ که‌ در ویرانی‌ و استثمار توده‌ها سهم‌ گرفتند و آنان‌ را به‌ جنگ‌ با همدیگر کشاندند، از کشور شما بیرون‌ پرتاب‌ خواهند کرد.

هیچ‌ مردمی‌ در جهان‌ سلطه‌ امپریالیستها و مخصوصاً نوع‌ سوسیال‌ امپریالیستی‌ آنرا چنانچه‌ در افغانستان‌ بود تحمل‌ نخواهند کرد.

در گذشته‌ این‌ استعمارگران‌ انگلیس‌، فرانسه‌ و آلمان‌ بودند ولی‌ مبارزه‌ آزادیخواهانه‌ مردم‌ موفقانه‌ بود و افغانستان‌ در ١٩١٩ استقلال‌ خود را گرفت‌ و امپریالیستها یکی‌ از مهمترین‌ مناطق‌ آرایش‌ قشون‌ شان‌ بر ضد اتحاد شوروی‌ لنین‌ و استالین‌ را از دست‌ دادند. استالین‌ ازین‌ امر خشنود بود و با کمک‌ خود افغانستان‌ را پشتیبانی‌ نمود. بعد هم‌ تزار های‌ کرملن‌ به‌ قتل‌ شما سلاح‌ بکار بستند ولی‌ شما یکبار دیگر برنده‌ بودید و قشون‌ سوسیال‌ امپریالیستها مجبور به‌ ترک‌ کشور تان‌ شدند.

از ١٩۴۵ بدینسو امپریالیستهای‌ امریکا تلاش‌ به‌ نفوذیابی‌ در کشور شما نمودند و با دستان‌ خونین‌ در جنگ‌ ضد روسی‌ مداخله‌ نمودند. کاکا سام‌ بسیار زرنگ‌ نیروهای‌ طرفدار امریکا از هر قماش‌ را حمایت‌ نمود. مگر قانون‌ ستم‌ به‌ مفهوم‌ مقاومت‌ است‌ و مقاومت‌ در افغانستان‌ همیشه‌ با پیروزی‌ آزادیخواهان‌ به‌ پایان‌ رسیده‌ است‌.

امریکا به‌ خانه‌ات‌ برگرد! مردم‌ افغانستان‌ در برابر روسها درها را نبستند که‌ حال‌ به‌ شما اجازه‌ دخول‌ بدهند! هیچ‌ امپریالیستی‌ اجازه‌ ندارد که‌ در خاک‌ افغانستان‌ قدم‌ گذارد. امپریالیزم‌ جز جنگ‌ مفهومی‌ ندارد و جنگ‌ تنها چیزیست‌ که‌ در افغانستان‌ بدان‌ نیازمند است‌.

مردم‌ افغانستان‌ صلح‌، آزادی‌ و غذا می‌خواهند ولی‌ بوسیله‌ امپریالیستها نه‌ بلکه‌ با اتکا به‌ خود شان‌. سازمان‌ رهایی‌ افغانستان‌ تنها نیروی‌ سیاسی‌ افغانستان‌ است‌ که‌ می‌تواند نیازهای‌ فوری‌ای‌ را که‌ مردم‌ آرزومند آنند، پرآورده‌ سازد.

تحت‌ شرایط‌ وحشتناک‌ این‌ وظیفه‌ مشکلی‌ است‌ ولی‌ شما پیروز خواهید شد چنانچه‌ شما همیشه‌ در طول‌ تاریخ‌ شجاعانه‌ تان‌ موفق‌ بوده‌ اید.

از تأسیس‌ حزب‌ کمونیست‌ مارکسیست‌ لنینیست‌ آلمان‌ در ١٩۶٨ عده‌ای‌ از محصلان‌ مارکسیست‌ ـ لنینیست‌ دوستان‌ و اعضای‌ خوب‌ حزب‌ ما بودند. بخاطر می‌آورم‌ که‌ ما روز استقلال‌ از استعمار انگلیس‌ را برگزار کردیم‌ و وقتی‌ توده‌ها تقریباً ٣٠ سال‌ قبل‌ در ٢۶ اکتبر ١٩۶٧ پلیس‌ را خلع‌ سلاح‌ نمودند ما باهم‌ پایکوبی‌ کردیم‌. ما از شنیدن‌ فعالیت‌ های‌ خیابانی‌ اول‌ می‌ ١٩٧٣ در افغانستان‌ خشنود می‌شدیم‌.

در جریان‌ جنگ‌ ضد روسی‌ در دسامبر هر سال‌ از ١٩٧٩ بدینسو با دوستان‌ افغان‌ خود به‌ خیابانها می‌برآمدیم‌ و برضد کلیه‌ مهمانان‌ سوسیال‌ امپریالیزم‌ روس‌ در آلمان‌ به‌ تظاهرات‌ می‌پرداختیم‌.

تظاهرات‌ زیادی‌ علیه‌ امپریالیزم‌ و مخصوصاً امپریالیزم‌ آلمان‌ و امریکا صورت‌ می‌گرفت‌ لیکن‌ حزب‌ کمونیست‌ مارکسیست‌ لنینیست‌ آلمان‌ یگانه‌ سازمان‌ آلمانی‌ بود که‌ برضد سوسیال‌ امپریالیزم‌ هم‌ مبارزه‌ می‌نمود.

بنگرید، ما در فاصله‌ دور از هم‌ قرار داریم‌ ولی‌ در خیابهانها و حال‌ که‌ شما این‌ پیام‌ را می‌خوانید قلباً با شما نزدیکیم‌.

رفقا، ارزش‌ انترناسیونالیزم‌ پرولتری‌ در چیست‌ اگر آکنده‌ از عمل‌ در برابر دشمن‌ مشترک‌ نباشد؟ بستن‌ پیمان‌ مهم‌ است‌ لیک‌ اگر با عمل‌ یکجا نباشد و تنها به‌ کلمات‌ محدود شود نمی‌تواند کسی‌ را در جهان‌ یاری‌ رساند. بناءً بگذار دست‌ به‌ دست‌ هم‌ دهیم‌ و متحدانه‌ آنرا بر فرق‌ امپریالیستها بکوبیم‌.

مرگ‌ بر امپریالیزم‌!
زنده‌ باد دوستی‌ مردم‌ آلمان‌ و افغانستان‌!
انقلاب‌ افغانستان‌ پیروزشدنیست‌!
زنده‌ باد سازمان‌ رهایی‌ افغانستان‌ و رفقایی‌ که‌ بخاطر رهایی‌ ما جان‌ باختند!
زنده‌ باد انترناسیونالیزم‌ پرولتری‌!
زنده‌ باد مارکسیزم‌ ـ لنینیزم‌!
بگذار انترناسیونال‌ سوم‌ کمونیستی‌ را به‌ یاد لنین‌ و استالین‌ احیا کنیم‌!
زنده‌ باد انقلاب‌ جهانی‌ برای‌ کمونیزم‌!

ما با شما یکجا سرود انترناسیونال‌ را می‌خوانیم‌.

با درود های‌ سرخ‌
ولف‌ گنگ‌ ایگرز
رهبر حزب‌ کمونیست‌ مارکسیست‌ ـ لنینیست‌ آلمان‌

٢۶ اکتبر ١٩٩٧ ـ آلمان‌

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا