اسناد محافل

پیام «حزب مارکسیست-لنینست آلمان‌» به روز شهیدان «سازمان رهایی افغانستان»

رفقای عزیز سازمان رهایی افغانستان!

ما جهت گرامیداشت از یاد رفیق داکتر فیض احمد‌، رهبر بنیانگذار سازمان رهایی افغانستان و سایر رهبران و اعضای آن که طی چهل سال گذشته در راه سوسیالیزم جان باخته اند، گرم‌ترین درودها و همبستگی خویش را برایتان تقدیم می‌داریم.

از اطلاعات دقیق‌تان در مورد رفیق داکتر فیض احمد که ایدئولوژی پرولتری را به عنوان قطب‌نمای خود برای درک همه جنبه‌های طبیعت‌، جامعه انسانی و اندیشه بشری‌ قرار داده بود، ممنونیم. امروز در مواجهه با بحران ایدئولوژی بورژوازی‌، ما سوسیالیزم علمی و به خصوص روش ماتریالیزم دیالکتیک را رهنمای خود قرار داده‌ایم. مطمئنا در این مورد تبادل‌نظر بیشتری خواهیم داشت.

ما از دهه‌ها بدینسو از سازمان رهایی حمایت کرده‌ایم. سالهاست که از مبارزات آزادیخواهانه مردم افغانستان در برابر جنایت و اشغال امپریالیستی و به خصوص علیه اشغال افغانستان توسط نیروهای آلمانی، حمایت می‌کنیم.

از ۱۰ سال حزب مارکسیست-لنینست آلمان‌ با جدیت هماهنگی بین‌المللی احزاب و سازمان‌های انقلابی (ایکور) را ایجاد کرده است. همین اکنون ۶۰ سازمان از پنج قاره فعالانه در آن شرکت جسته و ضمن هماهنگی در فعالیت‌ها، همدیگر را وسیعا مورد حمایت قرار می‌دهند. این پیش‌شرط اساسی مبارزه جهانی برای سوسیالیزم است.

پس از آنچه در مورد سازمان شما شنیده‌ایم‌، کاملا در ردیف «ایکور» قرار می‌گیرد.

احتمالا شما نیز روز یادبودتان را فرصتی می‌شمارید تا دریابید که آیا یکی از نتایج صحیح دهه‌ها مبارزه جانبازانه شما پیوستن به «ایکور» و پیش‌درامدی برای هماهنگی انقلاب بین‌المللی سوسیالیستی نباید به شمار رود؟

برای محفل بزرگداشت امروز شما و کارهای بعدی تان آرزوی موفقیت داریم.

با سلام و درودهای کمونیستی،

مونیکا گارتنر-انگل
حزب مارکسیست-لنینست آلمان‌

۱۲ نوامبر ۲۰۲۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا