اسناد محافل

پیام «سازمان گاردهای سرخ برازیل» به روز شهیدان سازمان رهایی افغانستان

درود سرخ به رفقای کمونیست،

ما خوشحالیم که با شما تماس گرفته و این روز‌، روز شهدا را به همرزمان افغان تبریک می‌گوییم. کمونیست‌های برزیل‌ به خصوص از تاریخ مبارزات شجاعانه سازمان رهایی افغانستان علیه سوسیال-امپریالیزم‌ و دست‌نشاندگان بنیادگرای اسلامی امپریالیزم غرب مطلع اند. ما از داستان‌های مربوط به رفیق داکتر فیض احمد و راه قهرمانانه و مرگ نابهنگام وی در ۱۲ نوامبر‌ آگاهیم. این واقعیت بحث‌هایی را بین ما و رویزیونیست‌ها ایجاد کرده است‌؛ همان «کله‌‌خالی‌ها» که سوسیال-امپریالیزم‌، راه رویزیونیستی خروشف-برژنف را تأیید می‌کنند و از رژیم دست‌نشانده شوروی در افغانستان به نیکی یاد می‌کنند.

مردم برازیل و افغانستان جز‌‌ء ملت‌های استثمارشده اند. چنانچه مائو می‌گوید :

«جهان سوم، مبارزه ما یکسان است‌، اما در درجات مختلف به این دلیل که ما جوان هستیم‌، ما نیروهای انقلابی را بازسازی می‌کنیم‌، و شما به وسیله زمان و مبارزه مسلحانه آبدیده شده‌اید‌.»

اما‌ ما با داشتن عین علایق، علیه دشمن مشترک، (امپریالیزم امریکا)‌، نیمه‌فئودالیزم و نیمه‌استعمار می‌رزمیم.

خون رفقای افغان در رگ‌های رفقای برازیلی و خون ما در رگ‌های شما جریان دارد‌، زیرا ما برادریم و همان طور که مارکس گفته است «پرولتاریا هیچ مرزی ندارد».

مسیر مبارزات شما و پیرو‌یی‌ها، فیلیپینی‌ها‌، ترک‌ها‌، هندی‌ها‌، کامبوجی‌ها و سایر رفقای جهان سوم سرمشق پربهایی اند که ما باید در توسعه سازمان خود به یک حزب کمونیست دنبال نموده و دست رد به سینه رویزیونیست‌ها، امپریالیست‌ها و سایر درندگان سیاسی زنیم که از دموکراسی جدید و قدرت مردم متنفرند.

سلام و احترامات گرم همه سازمان گاردهای سرخ برزیل را بپذیرید.

زنده‌باد انترناسیونالیزم پرولتری!

زنده‌باد سازمان رهایی افغانستان!

آنجلو کاسنوت
سازمان گاردهای سرخ برازیل (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست)

۱۲ نوامبر ۲۰۲۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا